START II - aftalen

START II - aftalen betyder at USA og Rusland skal nedbringe antallet af atomsprænghoveder fra 6000 til 3500 i hvert af de to lande senest d. 31. december år 2007.

Selv om START II aftalen blev underskrevet i januar 1993 af George Bush og Boris Jeltsin afviste det russiske parlament, Dumaen, så sent som d. 13. december 1999 at ratificere START II aftalen. En ny sammensætning efter valget i december sidste år muliggjorde et flertal for ratificeringen d. 14. april i år. Kommunisterne er imod en ratificering og deres leder Gennadij Sjuganov talte om landsforræderi. Kommunisterne mener, at Rusland med aftalen vil miste enhver indflydelse. Vladimir Putin sagde dertil, at nogle af de russiske raketter alligevel skulle skrottes og at Rusland ikke havde råd til at have et så stort atomarsenal. I Dumaen deltog 423 af 449. 288 stemte ja, 131 stemte imod og 4 undlod at stemme.

Vladimir Putin sagde, at en betingelse for ratificeringen er, at ABM-aftalen fra 1972 forbliver intakt. Den tillader kun de 2 lande, at have et antimissilforsvar. I Rusland har man valgt at have et omkring Moskva - i USA et omkring et missilsystem. (Se også "Stjernekrigen").

Pavel Felgenhauer:
Til dette siger en militæranalytiker Pavel Felgenhauer ifølge Jyllandsposten d. 15. april: "I fremtiden vil USA og Rusland sandsynligvis få så mange atomvåben, som den ene part har råd til og føler passende, mens de politiske forhold mellem øst og vest vil blive bestemt af Ruslands interne forhold, dvs. Tjetjenien og succes eller fiasko i den økonomiske udvikling".

Man må håbe at han og Jyllandsposten tager fejl, og jeg finder, at der heldigvis er flere problemstillinger der peger i modsat retning. Der er en opfølgning på ikke-sprednings-aftalen, NPT på vej. Atomvåben er trods alt ikke kun et anliggende for USA og Rusland. De lande, der ikke har atomvåben, har afstået fra dette ud fra en lovet nedrustning fra landene med atomvåben.

Derudover er der i den amerikanske befolkning et stort flertal for nedrustning (67% går ind for nedrustning, heraf ønsker 40% en total afskaffelse af atomvåben).

Inden afstemningen i Dumaen gjorde Putin det klart, at Rusland ville ophæve alle våbenaftaler, hvis USA løber fra ABM-traktaten. Der er i øjeblikket ikke nogen modsætning mellem Rusland og USA, og det er da rigtigt at Rusland har sine største problemer indadtil. Det er da også et ønske for Putin at frigive midler til at forbedre den konventionelle russiske hær.

Kort nogle tilføjelser om SALT II - aftalen:
Landbaserede (ICBM - Intercontinental ballistic missil): Kun ICBMér med et sprænghoved er tilladt, dem med flere skal destrueres, dvs. MIRVede ICBMére. (MIRV - Multiple independently target-able, re-entry vehicle - Flere, uafhængigt målrettede sprænghoveder)

Ubåde (SLBM - Submarine-launched ballistic missil): De må ikke have mere end 1700 - 1750 SLBMér - her må dog godt bruges missiler med flere uafhængigt målrettede sprænghoveder (MIRVede).

Rusland har lovet at eliminere alle SS-18.

Bombeflyene vil beholde deres arsenaler.

Rusland betragter aftalen som ophørt, hvis NATO- landene, som har tilsluttet sig alliancen siden 1996, får atomvåben (f.eks. Polen, Ungarn, Tjekkiet).

Kort om kommende forhandlinger:
NPT: Ikke-sprednings aftalen
D. 24. april - 19. maj skal der i New York afholdes en tilbageblikskonference om NPT (The Non proliferation Treaty)- ikke-spredningsaftalen. Spændende læsning i den sammenhæng er: ACRONYM No 13 - The Non-Proliferation Treaty: Challenging Times. (Analyses the issues confronting the States Parties to the Sixth Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, New York, April 24 to May 19, 2000. The report is in four parts with an executive summary, with appendices including the NPT text, the States Party to the NPT, the 1995 decisions and the text of the UNSC Resolution 984 (1995) on Security Assurances. (ISBN 1 901732 03 7)

START III
Rusland og USA er i gang med at forhandle START III-aftalen. Her ønsker Rusland en nedsættelse til 1500 sprænghoveder, hvorimod USA kun ønsker en nedsættelse til 2500 - 2000 sprænghoveder.

ABM-traktaten
Her ønsker USA, at kunne genforhandle ABM-aftalen, som betyder, at hvert land kun må have et antimissilsystem. USA har et omkring en missilbase og Rusland har et rundt om Moskva. USA er interesseret i at kunne beskytte sig mod såkaldte slyngelstater, men flere mener dog ikke at at disse er i stand til at sende raketter der kan true USA.

Poul Eck Sørensen, Esbjerg Fredsbevægelse