En kort beskrivelse af Aldermaston atomvåbenanlæg.

The Atomic Weapons Establishment (AWE) udgør nerven i den britiske atomvåben produktion og har som sådan siden 1950'erne og op til i dag tiltrukket en lang række af demonstranter fra atomvåbenmodstandere, miljøfolk og militær- modstandere.

AWE (firmaet) er ansvarlig for produktion, vedligeholdelse og (evt.) genanvendelse af Storbritanniens atomvåben. Det er og engageret i videnskabelig udvikling, herunder laser teknologi og tests af materialer. AWE har også kapacitet til at udvikle en ny generation af atomvåben, såfremt Storbritannien beslutter sig for at opgradere /udskifte Trident i fremtiden.

Aldermaston ejes af den Britiske Regering, Forsvarsministeriet med siden begyndelsen af 1990'erne har AWE haft "GOGO" status, dvs. Government Owned -Gontractor Operated, hvilket betyder at regeringen ejer stedet, men det bliver drevet på basis af kontrakter med private firmaer som også på forskellig vis har en interesse i økonomisk overskud. Det samme gør sig gældende på det nærliggende Burghfield anlæg, hvor højeksplosiver (nødvendige for detonation) bliver monteret på atomsprænghovederne (også fjernet - for vedligeholdelse og/eller genanvendelse).

I de sidste syv år har AWE været drevet af Hunting-BRAE konsortiet. (Hunting clc, Brown & AEATech). Deres kontrakt blev den 31.3.2000 afløst af en kontrakt med BNFL, Lockheed Martin og Serco.

BNFL har i forvejen et yderst blakket ry for dets sundheds- og sikkerhedspolitik. og ved nærmere undersøgelse af Lockheed Martin finder man heller ikke nogle grunde til at føle sig særlig tryg.

AWE brænder, begraver, skyller og oplagrer alle grader af radioaktivt affald. Der er kontrakt med BNFL's Drigg og Southhampton om forbrænding. Andet affald er deponeret i små bække som flyder fra selve stedet. eller gennem den berygtede Pangbourne rørledning og aflejres eller deponeres i Themsen. Der er indsendt ansøgning fra AWE til miljø afdelingen om tilladelse til forøgelse af den radioaktive udledning. Dette gav anledning til en offentlig høring, der gav over 4000 svar. Udfaldet af ansøgningen vil snart blive besluttet af regeringen.

Aldermaston har mange ubehagelige sider, inklusiv "hot spots" (radioaktivt forurenede områder), kemisk forurening af dele af området og miljøet og store lagre af radioaktivt affald. Foruden af være nerven i Trident systemet er Aldermaston sandelig et uhyggeligt sted.

Under Trident Ploughshares lejr i maj vil lokale aktivister fra bl.a. Aldermaston Women's Peace Campaign give detaljerede oplysninger om stedet og lokaliteterne.

Det er vores håb at ovennævnte giver et indtryk af hvor vigtigt det er at miljøgrupper, atommodstandere og militærmodstandere sammen fortsætter et pres mod Aldermaston (og Burghfield) som en del af vores modstand mod Trident. Vi glæder os til at se jer.

Trident Ploughshares, 42-46 Bethel Street, Norwich, Norfolk, NR2 1 NR, UK.
Tel.: 0044 (0) 1324880744; Fax: 0044 (0) 1324 562 719-
Website: http://www.gn.apc.org/tp2000/ E-mail: tp2000@gn.apc.org.

Læs mere om blokaden mod Aldermaston.